doc. MgA. René Šulc (*1978)

1992 – 1996 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze 3, ateliér Design dřevěných hraček
1996 – 1997 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze 3, ateliér Tvarování dřeva a řezbářství
1997 – 2003 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Katedra designu Zlín, ateliér Design I.
2000 – 2001 stáž v ateliéru Architektura a design pod vedením Ak. arch. Jiřího Pelcla
1. 5. 2016 Jmenován docentem v oboru Design